Tandartstarieven 2019

 

T11

T12

T21

T22

T31

T32

T33

T41

T42

T43

T44

T57*

T60

T61

T70

T71

T72

T73

T74

T75

T76

T80

T81

T82

T83

T84*

T85*


T86

T87

T88

T89

T90

T91

T92

T93*

T94

T95*

T96

151,88

166,21

30,95

22,92

88,83

103,16

45,85

60,18

87,11

115,77

154,17

61,90

151,88

166,21

186,27

286,56

343,87

57,31

154,17

149,01

71,64

123,22

100,30

54,45

143,28

343,87

114,62


186,27

186,27

343,87

57,31

154,17

34,39

68,77

40,12

77,37

22,92

57,31

Onderzoek van het tandvlees met een pocketstatus

Onderzoek van het tandvlees met een parodontiumstatus

Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element

Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element

Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling

Herbeoordeling met parodontium, na initiële tandvleesbehandeling

Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

Beperkt consult parodontale nazorg

Consult parodontale nazorg

Uitgebreid consult parodontale nazorg

Complex consult parodontale nazorg

Toepassing lokaal medicament

Evaluatieonderzoek met pocketstatus

Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus

Flap-operatie tussen 2 elementen

Flapoperatie, per sextant (een zesde deel)

Flapoperatie uitgebreid, per sextant (een zesde deel)

Directe post-operatieve zorg, kort

Directe post-operatieve zorg uitgebreid

Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

Tuber- of retromolaarplastiek (in combinatie met T72)

Tandvleestransplantaat

Tuber- of retromolaarplastiek (als zelfstandige verrichting)

Tandvleescorrectie, per element

Tandvleescorrectie, per sextant (een zesde deel)

Aanbrengen regeneratiemateriaal, als zelfstandige verrichting, per sextant

Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant  per element

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

Kroonverlenging per element

Kroonverlenging per sextant

Directe postoperatieve zorg, kort

Directe postoperatieve zorg, uitgebreid

Pocketregistratie

Parodontiumregistratie

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

Behandeling tandvleesabces

(Draad)spalk

Uitgebreide voedingsanalyse

T-codes

Tandvleesbehandelingen

*  Bij deze verrichting kunnen techniek/materiaalkosten in rekening worden gebracht