Tandartstarieven 2019

 

M01    Preventieve voorlichting en/of instructie

M02    Consult voor evaluatie van preventie

M03    Gebitsreiniging (per eenheid ) 

M05    Niet-restauratieve behandeling van caries in het melkgebit

M30    Behandeling van gevoelige tandhalzen en  (preventief) toedienen medicament

M32*/**Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek

M40    Fluoridebehandeling

M61*   Mondbeschermer

12,85

12,85

12,85

25,79

5,73

17,19

14,33

25,79

M-codes

Preventieve mondzorg

  1. *         Bij deze verrichting kunnen techniek/materiaalkosten in rekening worden gebracht

**       

M32:  Eenvoudig bacteriologisch onderzoek