Tandartstarieven 2018

 

F121A

F122A

F123A

F124A

F125A*

F126A

F127A


F151A

F152A

F155A

F156A

F157A

F158A

F159A

F160A

F161A

F162A


F401A

F411A*

F421A*

F431A*

F441A*

F451A*

F461A*

F471A*

F481A*

F491A*

F492A

F511A

F512A

F513A

F514A

F515A

F516A

F517A

F518A

F519A

F521A

F531A

F532A

F533A


F611A*


F612A

F716A*

F721A

F722A

F723A*

F724A

F811A*

F812A*

F813A*

F814A*


F815A

F911A


F121B

F122B

F123B

F124B

F125B*

F126B

F127B

F130B


F131B*

F132B*F133B


F151B

F152B

F153B

F154B

F155B

F156B

F157B

F158B

F159B

F160B

F161B

F162B


F401B*

F411B*

F421B*

F431B*

F441B*

F451B*

F461B*

F471B*F481B*

F491B*

F492B

F511B

F512B

F513B

F514B

F515B

F516B

F517B

F518B

F519B

F531B

F532B

F533B


F611B*


F612B*

F716B*

F721B

F722B

F723B*

F724B

F811B*

F812B*

F813B*

F814B*


F815B*


F121C

F122C

F123C

F124C

F125C*

F126C

F127C

F128C

F129C

F130C


F131C*

F132C*

F133C


F151C

F152C

F153C

F154C

F155C

F156C

F157C

F158C

F159C

F160C

F161C

F162C


F401C*

F411C*

F421C*

F431C*

F441C*

F451C*

F461C*

F471C*

F481C*

F491C*

F492C

F511C

F512C

F513C

F514C

F515C

F516C

F517C

F518C

F519C

F531C

F532C

F533C


F611C*


F612C*

F716C*

F721C

F722C

F723C*

F724C

F811C*

F812C*

F813C*

F814C*


F815C

21,00

21,00

13,19

99,46

16,14

58,28

130,63


15,47

15,47

28,35

16,62

17,76

49,58

17,76

49,58

132,62

55,26


116,99

108,99

113,88

131,32

139,91

331,00

538,44

522,53

407,83

536,04

90,68

27,56

27,56

27,56

27,56

31,50

39,38

39,38

47,25

59,07

27,56

27,56

31,50

39,38


115,77


36,07

24,87

41,44

30,94

78,01

12,39

27,37

36,06

36,06

36,07


5,53

2.191,37


21,00

21,00

19,62

99,46

29,82

86,70

130,63

99,46


67,37

29,82

86,70


15,47

15,47

21,56

26,42

42,18

24,72

26,42

73,75

26,42

73,75

132,62

55,26


118,62

189,50

197,64

225,70

239,53

539,56

879,14

814,94

653,67

900,52

113,41

58,58

58,58

58,58

58,58

64,44

76,15

58,58

70,29

87,87

58,58

58,58

76,15


124,71


71,23

24,87

41,44

30,94

97,53

12,39

40,71

71,23

71,23

71,23


5,53


21,00

21,00

19,62

99,46

29,82

86,70

130,63

76,15

1.335,00

99,46


67,36

29,82

86,70


15,47

15,47

21,56

26,42

42,18

24,72

26,42

73,75

26,42

73,75

132,65

55,26


118,62

355,63

374,02

437,75

469,04

795,55

1.300,84

1.254,92

1073,85

1.507,04

113,41

58,58

58,58

58,58

58,58

64,44

76,14

76,15

96,65

114,23

58,58

64,44

76,15


124,71


71,23

24,87

41.44

30,94

97,53

12,39

40,71

71,23

71,23

71,23


5,53

Eerste consult

Vervolgconsult

Controlebezoek

Second opinion

Maken gebitsmodellen

Beoordelen gebitsmodellen

Multidisciplinair consult per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten


Intra-orale röntgenfoto (3 x 4 cm)

Occlusale opbeet röntgenfoto

Vervaardiging orthopantomogram

Beoordeling orthopantomogram

Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto

Beoordeling laterale schedelröntgenfoto

Vervaardiging voor- achterwaartse schedelröntgenfoto

Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto

Meerdimensionale kaakfoto

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto


Plaatsen beugel categorie 0

Plaatsen beugel categorie 1

Plaatsen beugel categorie 2

Plaatsen beugel categorie 3

Plaatsen beugel categorie 4

Plaatsen beugel categorie 5

Plaatsen beugel categorie 6

Plaatsen beugel categorie 7

Plaatsen beugel categorie 8

Plaatsen beugel categorie 9

Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak

Beugelconsult per maand categorie 1

Beugelconsult per maand categorie 2

Beugelconsult per maand categorie 3

Beugelconsult per maand categorie 4

Beugelconsult per maand categorie 5

Beugelconsult per maand categorie 6

Beugelconsult per maand categorie 7

Beugelconsult per maand categorie 8

Beugelconsult per maand categorie 9

Beugelconsult vanaf 25e behandselmaand (beugel  1t/m 9 categorie)

Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4

Nacontrole beugel categorie 5,7,8

Nacontrole beugel categorie 6,9


Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur

Plaatsen intermaxillaire correctieveren

Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur

Trekken tand of kies

Trekken volgende tand of kies in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)

Preventieve voorlichting en/of instructie

Reparatie of vervanging van beugel

Herstel of vervanging van retentie-apparatuur

Plaatsen extra retentiebeugel per kaak

Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt

Verwijderen spalk per element

Inkopen op uitkomst orthodontie


Eerste consult

Vervolgconsult

Controlebezoek

Second opinion

Maken gebitsmodellen

Beoordelen gebitsmodellen

Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van 5 minuten)

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder

Vervaardigen van een diagnostische setup

Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie

Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie


Intra-orale röntgenfoto (3 x 4 cm)

Occlusale opbeet röntgenfoto

Extraorale röntgenfoto (13 x 18 cm)

Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols foto’s

Vervaardiging orthopantomogram

Beoordeling orthopantomogram

Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto

Beoordeling laterale schedelröntgenfoto

Vervaardiging voor- achterwaartse schedelröntgenfoto

Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto

Meerdimensionale kaakfoto

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto


Plaatsen beugel categorie 0

Plaatsen beugel categorie 1

Plaatsen beugel categorie 2

Plaatsen beugel categorie 3

Plaatsen beugel categorie 4

Plaatsen beugel categorie 5

Plaatsen beugel categorie 6

Plaatsen beugel categorie 7

Plaatsen beugel categorie 8

Plaatsen beugel categorie 9

Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak

Beugelconsult per maand categorie 1

Beugelconsult per maand categorie 2

Beugelconsult per maand categorie 3

Beugelconsult per maand categorie 4

Beugelconsult per maand categorie 5

Beugelconsult per maand categorie 6

Beugelconsult per maand categorie 7

Beugelconsult per maand categorie 8

Beugelconsult per maand categorie 9

Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4

Nacontrole beugel categorie 5,7,8

Nacontrole beugel categorie 6,9


Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur

Plaatsen intermaxillaire correctieveren

Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur

Trekken tand of kies

Trekken volgende tand of kies in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)

Preventieve voorlichting en/of instructie

Reparatie of vervanging van beugel

Herstel of vervanging van retentie-apparatuur

Plaatsen extra retentiebeugel per kaak

Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt

Verwijderen spalk per element


Eerste consult

Vervolgconsult

Controlebezoek

Second opinion

Maken gebitsmodellen

Beoordelen gebitsmodellen

Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van 5 minuten)

Prenataal consult

Orthodontie in de eerste twee levensjaren

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder

Vervaardigen van een diagnostische setup

Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie

Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie


Intra-orale röntgenfoto (3 x 4 cm)

Occlusale opbeet röntgenfoto

Extraorale röntgenfoto (13 x 18 cm)

Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols foto’s

Vervaardiging orthopantomogram

Beoordeling orthopantomogram

Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto

Beoordeling laterale schedelröntgenfoto

Vervaardiging voor- achterwaartse schedelröntgenfoto

Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto

Meerdimensionale kaakfoto

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto


Plaatsen beugel categorie 0

Plaatsen beugel categorie 1

Plaatsen beugel categorie 2

Plaatsen beugel categorie 3

Plaatsen beugel categorie 4

Plaatsen beugel categorie 5

Plaatsen beugel categorie 6

Plaatsen beugel categorie 7

Plaatsen beugel categorie 8

Plaatsen beugel categorie 9

Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak

Beugelconsult per maand categorie 1

Beugelconsult per maand categorie 2

Beugelconsult per maand categorie 3

Beugelconsult per maand categorie 4

Beugelconsult per maand categorie 5

Beugelconsult per maand categorie 6

Beugelconsult per maand categorie 7

Beugelconsult per maand categorie 8

Beugelconsult per maand categorie 9

Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4

Nacontrole beugel categorie 5,7,8

Nacontrole beugel categorie 6,9


Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur

Plaatsen intermaxillaire correctieveren

Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur

Trekken tand of kies

Trekken volgende tand of kies in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)

Preventieve voorlichting en/of instructie

Reparatie of vervanging van beugel

Herstel of vervanging van retentie-apparatuur

Plaatsen extra retentiebeugel per kaak

Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt

Verwijderen spalk, per element

F-codes

Orthodontie

*  Bij deze verrichting kunnen techniek/materiaalkosten in rekening worden gebracht