Tandartstarieven 2019

 

R08*   Eenvlaks composiet inlay

R09*   Tweevlaks composiet inlay

R10*   Drievlaks composiet inlay

R11*   Eenvlaksinlay

R12*   Tweevlaksinlay

R13*   Drievlaksinlay

R14    Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties

R24*   Kroon   

R28*   Endokroon, indirect vervaardigd

R29*   Confectiekroon

R31    Opbouw plastisch materiaal

R32*   Gegoten opbouw, indirecte methode

R33*   Gegoten opbouw, directe methode

R40*   Eerste brugtussendeel

R45*   Tweede en volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

R46*   Brugverankering, per anker

R49    Toeslag voor brug op op vijf-  of meer pijlerelementen

R50*   Metalen fixatiekap met afdruk

R55*   Gipsslot met extra afdruk

R61*   Plakbrug zonder preparatie

R61*   Plakbrug met preparatie

R65    Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

R66    Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

R70    Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

R71*   Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen            

           kroon in de mond

R72    Vernieuwen schildje van plastisch materiaal

R73    Aanbrengen extra retentie cq pinnen in schildje

R74*  Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

R75    Opnieuw vastzetten plakbrug

R76    Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

R77    Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)

           element

R78*   Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

R79*   Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

R80*   Temporaire eerste voorziening

R85*   Temporaire, volgende voorziening

R90*   Gedeeltelijk voltooid werk  :  naar gelang stadium waarin

                                                         werkzaamheden verkeren68,77

131,82

171,94

103,16

160,47

229,25

28,66

252,17

68,77

51,58

57,31

57,31

114,62

171,94

85,97

57,31

143,28

28,66

28,66

114,62

171,94

40,12

22,92

63,04

63,04


34,39

22,92

22,92

57,31

28,66

28,66


68,77

114,62

28,66

11,46

R-codes

Kronen en bruggen

*  Bij deze verrichting kunnen techniek/materiaalkosten in rekening worden gebracht