Tandartstarieven 2019

 

J01

J02

J03*

J05

J06

J07

J08*

J09*

J10*

J11

J12*

J13*

J15*

J17*

J18*

J19

J20*

J23*

J26

J27*

J28

J29*

J30

J32*

J33

J34

J36

J37

J40*

J41*

J42*

J43*

J44*

J50*

J51*

J52*

J53*

J54*

J55*

J56*

J57


J58


J59


J60

J61

J70*

J71*

J72*

J73*

J74*

J75*

J76*

J77*

J78*

J79*

J80


J97

J98

63,56

97,79

132,01

44,00

29,34

kostprijs

18,37

234,69

146,68

132,01

141,79

68,45

83,12

127,12

58,67

63,56

223,44

73,34

161,35

223,44

92,41

34,71

102,68

112,45

314,04

9,78

32,27

92,41

151,57

34,23

200,46

63,56

24,45

503,60

327,58

327,58

97,79

127,12

146,68

171,13

83,12


107,56


132,01


53,78

88,01

136,90

171,13

195,57

220,02

53,58

102,68

127,12

151,57

24,45

45,47

497,73


171,85

97,25

Initieel onderzoek implantologie

Verlengd onderzoek implantologie

Proefopstelling

Implantaatpositionering op grond van CT-scan

Vrijleggen foramen mentale

Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik

Aanbrengen botvervangers in extractiewond

Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft

Ophoging bodem bijholte , tweede kaakhelft in dezelfde zitting

Prepareren donorplaats

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

Kaakverbreding en/of ophoging , in tweede kaakhelft in dezelfde zitting

Kaakverbreding en/of ophoging per kaakhelft of in frontregio

Aanvullende ophoging bodem bijholte

Ophoging bodem bijholte orthograad

Toeslag esthetische zone

Plaatsen eerste implantaat, per kaak

Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)

Moeizaam verwijderen implantaat

Vervangen eerste implantaat

Plaatsen volgend implantaat

Plaatsen volgende Healig Abutment

Bindweefseltransplantaat per donorplaats

Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef

Kosten implantaat

Bepaling stbiliteit implantaat dmv ISQ-meting

Verwijderen implantaat

Vervangen volgend implantaat

Twee magneten/ drukknoppen

Elke volgende magneet/drukknop

Staaf tussen twee implantaten

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit

Onder-klikgebit

Boven klik-gebit

Omvorming klikgebit

Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten

Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten

Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten

Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stagconstructie tussen twee implantaten

Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stagconstructie tussen drie of vier implantaten

Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stagconstructie tussen meer dan vier implantaten

Specifiek consult nazorg implantologie

Uitgebreid consult nazorg implantologie

Opvullen zonder staafdemontage

Opvullen met staafdemontage op twee implantaten

Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten

Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten

Reparatie zonder staafdemontage

Reparatie met staafdemontage op twee implantaten

Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten

Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten

Verwijderen en vervangen drukknop

Verwijderen en vervangen steg

Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit

Overheadkosten implantaten

Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

J-codes

Implantaten

*  Bij deze verrichting kunnen techniek/materiaalkosten in rekening worden gebracht