Tandartstarieven 2019

 

C-codes

Consultatie en diagnostiek

C11    Periodieke controle

C13    Probleemgericht consult**   

C22    Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen 

C28    Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan    

C29*   Studiemodellen t.b.v. behandelplan 

C65    Planmatig beslijpen van alle voortanden per boven- of onderkaak

C80    Mondzorg aan huis

C84    Voorbereiding behandeling onder algehele narcose

C85    Weekendbehandeling***

C86    Avondbehandeling***

C87    Nachtbehandeling***        

C90   Niet nagekomen afspraak ****                      

21,78

21,78

21,78

103,16

28,66

57,13

17,19

45,85

21,78

21,78

21,78

tijdsduur

*         Bij deze verrichting kunnen techniek/materiaalkosten in rekening worden gebracht

**

C13    Probleemgericht consult: uitsluitend te berekenen als consult plaatsvindt op initiatief van

           patiënt naar aanleiding van een klacht en in dezelfde  zitting geen andere declarabele 

           verrichting plaats vindt met uitzondering van röntgenfoto en/of anesthesie(verdoving)

***

C85    Kan ook in combinatie met C86 of C87 gedeclareerd worden

C86    Kan ook in combinatie met C85 gedeclareerd worden

C87    Kan ook in combinatie met C85 gedeclareerd worden   


****    Omschrijving: Indien de afspraak niet of niet tijdig (uiterlijk 24 uur) tevoren is afgezegd, kan de vrijgevallen tijd in rekening worden gebracht in redelijkheid van 0-100% van het bedrag van de voorgenomen behandeling. Hierbij wordt er van uitgegaan dat in de gereserveerde tijd geen andere patiënten konden worden behandeld of andere werkzaamheden konden worden verricht. De patiënt dient op de hoogte te zijn van deze regeling.

Zie: www.nietnagekomenafspraak.nl